Semakan Keputusan E Pangkat Urusan Naik Pangkat Online

Posted on

Semakan E Pangkat

Malaysiana –E keputusan pangkat adalah portal lain di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia yang dibina untuk meningkatkan kemudahan kepada guru, terutama dalam hal ehwal promosi. Tidak seperti ePangkat, pangkat e keputusan ini adalah untuk mencipta Khas promosi petisyen semakan telah dibuat melalui ePangkat.

Jika promosi sebelumnya hal ehwal proses mengambil masa yang sangat lama untuk diketahui tetapi adalah tidak lagi sekarang. Melalui pangkat e keputusan ini boleh dilihat dengan cepat dan mudah. Guru-guru yang terlibat hanya perlu memasukkan nombor kad pengenalan mereka dan mereka promosi hal ehwal keputusan akan dikeluarkan.

Maklumat penting tentang keputusan E pangkat

  1. Semakan keputusan-keputusan dalam talian promosi hal-ehwal yang tidak melibatkan urusan pemangkuan ini.
  2. Hal Ehwal promosi dalam kecemerlangan masa berasaskan berasaskan dijalankan secara beransur-ansur mengikut tempoh perkhidmatan layak dan disahkan Pengerusi bahagian.
  3. Seksyen pengurusan sumber manusia, KPM tidak bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan kes No. KTP oleh calon lain melalui sistem ini.
  4. Ada soalan untuk tujuan pemeriksaan status promosi melalui e-mel, Encik puan / hendaklah mengisi maklumat tersebut (seperti dalam Jadual1).
  5. Bagi kakitangan Pendidikan (PPP) yang telah berjaya untuk setiap urusan promosi, Encik puan / boleh menyemak STATUS penyiaran dengan Pejabat Pengerusi promosi/bahagian masing-masing selepas 30 hari dari tarikh kerja upload DATA.

Hubungi pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang Bahagian E pangkat

Masing-masing mengeluarkan online selepas bahawa penyemakan yang dialamatkan kepada kami kepada satu alamt di bawah.

Cawangan Naik Pangkat,
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4, Blok E12 Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaaan Persekutusan, 62604 Putrajaya.
Tel : 03-8884 7963 / 7863 / 7816
Email : [email protected]

Login E Pangkat Keputusan disini : > Login e Pangkat <

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *